Statistik Keseluruhan Permohonan OSC
(dari 13 April 2007 sehingga hari ini 24 April 2017)

Status Borang
Borang1
Borang2
Borang3
Borang4
Borang5
Borang6
Borang7
Jumlah
P : Proses
1,513
1,572
718
2,634
96
7,503
-
14,359
L : Lulus
35,184
53,884
19,366
115,576
7,691
10,367
-
242,391
T : Tolak
6,840
13,036
2,624
12,145
129
42
-
35,139
B : Batal
1,162
3,050
3,926
3,475
77
54
-
12,067
U : Ubahsuai
39
55
10
37
30
1
-
495
K : Tangguh
479
708
208
506
5
20
-
2,249
LS : Lulus Bersyarat
25,810
48,443
14,956
48,631
572
98
-
138,833
R : Rekod
1,426
874
465
24,707
179
21,668
-
49,642
Jumlah
72,453
121,622
42,273
207,712
8,779
39,753
323
492,915

Bil
Borang
Nama Borang Keterangan
1.
Borang1
Permohonan Serentak
Simultaneous Application
Borang Rekod Permohonan Serentak
2.
Borang2
Kebenaran Merancang
Planning Approval
Borang Rekod Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
3.
Borang3
Pelan Kejuruteraan
Engineering Plan Approval
Borang Rekod Pelan Kejuruteraan (PJ)
4.
Borang4
Pelan Bangunan
Building Plan Approval
Borang Rekod Pelan Bangunan (PB)
5.
Borang5
CFO
CFO
Borang Rekod Permohonan dan Pengeluaran CFO
6.
Borang6
CCC
Certificate of Completion and Compliance
Borang Rekod Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan
7.
Borang7
Permohonan Tak Lengkap
Incomplete Application
Borang Rekod Permohonan Tak Lengkap