Statistik Keseluruhan Permohonan OSC
(dari 13 April 2007 sehingga hari ini 26 June 2017)

Status Borang
Borang1
Borang2
Borang3
Borang4
Borang5
Borang6
Borang7
Jumlah
P : Proses
1,469
1,652
684
2,459
54
7,583
-
14,226
L : Lulus
35,816
54,721
19,650
116,616
7,730
10,543
-
245,401
T : Tolak
6,981
13,208
2,664
12,269
129
42
-
35,618
B : Batal
1,195
3,097
3,973
3,499
77
56
-
12,222
U : Ubahsuai
38
55
10
38
30
1
-
497
K : Tangguh
505
727
215
552
5
24
-
2,353
LS : Lulus Bersyarat
26,436
49,312
15,284
49,896
573
99
-
141,925
R : Rekod
1,453
880
469
25,103
181
22,732
-
51,143
Jumlah
73,893
123,652
42,949
210,433
8,779
41,080
325
501,111

Bil
Borang
Nama Borang Keterangan
1.
Borang1
Permohonan Serentak
Simultaneous Application
Borang Rekod Permohonan Serentak
2.
Borang2
Kebenaran Merancang
Planning Approval
Borang Rekod Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
3.
Borang3
Pelan Kejuruteraan
Engineering Plan Approval
Borang Rekod Pelan Kejuruteraan (PJ)
4.
Borang4
Pelan Bangunan
Building Plan Approval
Borang Rekod Pelan Bangunan (PB)
5.
Borang5
CFO
CFO
Borang Rekod Permohonan dan Pengeluaran CFO
6.
Borang6
CCC
Certificate of Completion and Compliance
Borang Rekod Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan
7.
Borang7
Permohonan Tak Lengkap
Incomplete Application
Borang Rekod Permohonan Tak Lengkap