Statistik Keseluruhan Permohonan OSC
(dari 13 April 2007 sehingga hari ini 18 March 2018)

Status Borang
Borang1
Borang2
Borang3
Borang4
Borang5
Borang6
Borang7
Jumlah
P : Proses
1,656
1,311
664
2,725
61
7,697
-
14,435
L : Lulus
39,430
59,238
20,823
123,708
7,742
11,412
-
262,674
T : Tolak
7,501
14,078
2,830
12,777
129
44
-
37,680
B : Batal
1,276
3,235
4,124
3,777
78
60
-
12,871
U : Ubahsuai
38
59
10
37
30
1
-
496
K : Tangguh
572
782
201
542
3
20
-
2,441
LS : Lulus Bersyarat
29,488
53,133
16,606
54,634
579
102
-
154,863
R : Rekod
1,536
939
484
26,447
191
28,250
-
58,168
Jumlah
81,497
132,775
45,742
224,648
8,813
47,586
321
541,382

Bil
Borang
Nama Borang Keterangan
1.
Borang1
Permohonan Serentak
Simultaneous Application
Borang Rekod Permohonan Serentak
2.
Borang2
Kebenaran Merancang
Planning Approval
Borang Rekod Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
3.
Borang3
Pelan Kejuruteraan
Engineering Plan Approval
Borang Rekod Pelan Kejuruteraan (PJ)
4.
Borang4
Pelan Bangunan
Building Plan Approval
Borang Rekod Pelan Bangunan (PB)
5.
Borang5
CFO
CFO
Borang Rekod Permohonan dan Pengeluaran CFO
6.
Borang6
CCC
Certificate of Completion and Compliance
Borang Rekod Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan
7.
Borang7
Permohonan Tak Lengkap
Incomplete Application
Borang Rekod Permohonan Tak Lengkap