Statistik Keseluruhan Permohonan OSC
(dari 13 April 2007 sehingga hari ini 17 October 2017)

Status Borang
Borang1
Borang2
Borang3
Borang4
Borang5
Borang6
Borang7
Jumlah
P : Proses
1,737
1,660
662
2,397
55
7,738
-
14,574
L : Lulus
36,991
56,302
20,105
119,960
7,735
10,847
-
252,265
T : Tolak
7,177
13,551
2,732
12,496
129
43
-
36,453
B : Batal
1,225
3,164
4,033
3,597
77
59
-
12,480
U : Ubahsuai
37
57
11
36
30
1
-
497
K : Tangguh
526
817
203
557
3
26
-
2,457
LS : Lulus Bersyarat
27,629
50,698
15,812
51,788
576
99
-
146,927
R : Rekod
1,473
893
473
25,453
187
24,970
-
53,774
Jumlah
76,795
127,142
44,031
216,285
8,792
43,783
325
517,153

Bil
Borang
Nama Borang Keterangan
1.
Borang1
Permohonan Serentak
Simultaneous Application
Borang Rekod Permohonan Serentak
2.
Borang2
Kebenaran Merancang
Planning Approval
Borang Rekod Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
3.
Borang3
Pelan Kejuruteraan
Engineering Plan Approval
Borang Rekod Pelan Kejuruteraan (PJ)
4.
Borang4
Pelan Bangunan
Building Plan Approval
Borang Rekod Pelan Bangunan (PB)
5.
Borang5
CFO
CFO
Borang Rekod Permohonan dan Pengeluaran CFO
6.
Borang6
CCC
Certificate of Completion and Compliance
Borang Rekod Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan
7.
Borang7
Permohonan Tak Lengkap
Incomplete Application
Borang Rekod Permohonan Tak Lengkap