Statistik Keseluruhan Permohonan OSC
(dari 13 April 2007 sehingga hari ini 24 May 2017)

Status Borang
Borang1
Borang2
Borang3
Borang4
Borang5
Borang6
Borang7
Jumlah
P : Proses
1,575
1,564
732
2,651
98
7,558
-
14,503
L : Lulus
35,430
54,252
19,463
116,049
7,691
10,426
-
243,636
T : Tolak
6,914
13,123
2,645
12,202
129
42
-
35,380
B : Batal
1,168
3,063
3,931
3,485
77
55
-
12,104
U : Ubahsuai
38
55
10
36
30
1
-
495
K : Tangguh
494
726
209
519
5
20
-
2,298
LS : Lulus Bersyarat
26,085
48,885
15,115
49,135
572
99
-
140,216
R : Rekod
1,437
877
465
24,882
179
22,146
-
50,311
Jumlah
73,141
122,545
42,570
208,960
8,781
40,347
325
496,669

Bil
Borang
Nama Borang Keterangan
1.
Borang1
Permohonan Serentak
Simultaneous Application
Borang Rekod Permohonan Serentak
2.
Borang2
Kebenaran Merancang
Planning Approval
Borang Rekod Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
3.
Borang3
Pelan Kejuruteraan
Engineering Plan Approval
Borang Rekod Pelan Kejuruteraan (PJ)
4.
Borang4
Pelan Bangunan
Building Plan Approval
Borang Rekod Pelan Bangunan (PB)
5.
Borang5
CFO
CFO
Borang Rekod Permohonan dan Pengeluaran CFO
6.
Borang6
CCC
Certificate of Completion and Compliance
Borang Rekod Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan
7.
Borang7
Permohonan Tak Lengkap
Incomplete Application
Borang Rekod Permohonan Tak Lengkap