Statistik Keseluruhan Permohonan OSC
(dari 13 April 2007 sehingga hari ini 16 December 2017)

Status Borang
Borang1
Borang2
Borang3
Borang4
Borang5
Borang6
Borang7
Jumlah
P : Proses
1,577
1,848
765
2,455
57
7,826
-
14,853
L : Lulus
37,870
57,292
20,396
121,410
7,736
10,992
-
256,021
T : Tolak
7,284
13,762
2,772
12,606
128
43
-
36,920
B : Batal
1,247
3,188
4,085
3,668
78
59
-
12,650
U : Ubahsuai
38
58
10
36
30
1
-
498
K : Tangguh
572
810
209
557
3
26
-
2,502
LS : Lulus Bersyarat
28,297
51,594
16,066
52,924
577
99
-
149,882
R : Rekod
1,492
907
481
25,956
189
26,265
-
55,615
Jumlah
78,377
129,459
44,784
219,613
8,798
45,311
325
526,667

Bil
Borang
Nama Borang Keterangan
1.
Borang1
Permohonan Serentak
Simultaneous Application
Borang Rekod Permohonan Serentak
2.
Borang2
Kebenaran Merancang
Planning Approval
Borang Rekod Permohonan Kebenaran Merancang (KM)
3.
Borang3
Pelan Kejuruteraan
Engineering Plan Approval
Borang Rekod Pelan Kejuruteraan (PJ)
4.
Borang4
Pelan Bangunan
Building Plan Approval
Borang Rekod Pelan Bangunan (PB)
5.
Borang5
CFO
CFO
Borang Rekod Permohonan dan Pengeluaran CFO
6.
Borang6
CCC
Certificate of Completion and Compliance
Borang Rekod Sistem Pengeluaran Perakuan Siap Dan Pematuhan
7.
Borang7
Permohonan Tak Lengkap
Incomplete Application
Borang Rekod Permohonan Tak Lengkap