Bilangan OSC Mengikut Negeri dan Taraf
Negeri
Bandaraya
Perbandaran
Daerah
Modified PBT
Jumlah
01 - Johor
2
5
8
2
17
02 - Kedah
1
3
7
1
12
03 - Kelantan
0
1
11
0
12
04 - Melaka
1
3
0
0
4
05 - N.Sembilan
0
3
5
0
8
06 - Pahang
0
3
8
1
12
07 - P.Pinang
1
1
0
0
2
08 - Perak
1
4
10
0
15
09 - Perlis
0
1
0
0
1
10 - Selangor
2
6
4
0
12
11 - Terengganu
1
2
4
0
7
14 - W.Persekutuan
1
0
0
2
3
Jumlah
10
32
57
6
105

* Klik nama Negeri untuk menyenaraikan OSC/PBT di negeri tersebut *
Data sehingga : 18 March 2018