Profil SUK :
Setiausaha Kerajaan Perlis
SUK Negeri : [ Semua SUK | Johor | Kedah | Kelantan | Melaka | N.Sembilan | Pahang | P.Pinang | Perak | Perlis | Selangor | Terengganu | Sabah | Sarawak | W.Persekutuan ]
PROFIL
:
KERAJAAN NEGERI
Negeri
:
Perlis Indera Kayangan
Nama Ringkasan
:
SUK Perlis
Cadangan Kod MySMS
:
SUKPERLIS
Alamat
:
Setiausaha Kerajaan Perlis
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri
(Bahagian Kerajaan Tempatan) Ibu Pejabat Kerajaan Negeri
01990 Kangar
No. Telefon
:
04-976 1777
No. Faksimile
:
04-976 3555
Laman Web
:
www.perlis.gov.my
     
PROFIL
:
SETIAUSAHA NEGERI
Nama
:
YB. Tuan Romli Bin Dai
Jawatan
:
Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
No. Telefon
:
04-9738987 / 04-9738800(am)
No. Faksimile
:
04-9763555 / 04-9775863 (am)
E-mel
:
romli@perlis.gov.my
     
PROFIL
:
KETUA PENOLONG SETIAUSAHA
Nama
:
Muhammad Nizam Bin Jamaludin
Jawatan
:
Ketua Penolong Setiausaha (Kerajaan Tempatan)
No. Telefon
:
04-9731877
No. Faksimile
:
04-9760572
E-mel
:
nizamjamaludin@perlis.gov.my
     
PROFIL
:
PENOLONG SETIAUSAHA
Nama
:
Nur Liyana binti Che Umar
Jawatan
:
Penolong Setiausaha
No. Telefon
:
04-9731866
E-mel
:
liyana.cheumar@perlis.gov.my
     
    [Kembali]