header
Selamat Datang ke Portal OSC 3.0. Kini, permohonan OSC sepanjang masa dengan OSC Online.
 

Pengumuman
Portal OSC ini telah dilancarkan oleh Y.Bhg. Tan Sri KSN pada 15 Januari 2008 sempena Seminar Penilaian Keberkesanan Pelaksanaan Inisiatif Baru Mempertingkatkan Sistem Penyampaian Perkhidmatan Kerajaan di Dewan A, PICC, Putrajaya.
Carian dan Semak
Pemohon kini boleh menyemak status permohonan masing-masing. Sila klik Carian dan masukkan No. Rujukan atau Nama Projek serta Negeri memohon.
[Carian/Semak]
Username & Password

Semua pegawai OSC di PBT yang telah bersedia untuk menggunakan portal ini boleh mendapatkan username & password masing2 dari pegawai JKT. Sila klik pada Maklumat/ Info -> Bantuan/Helpdesk atau klik pada link di bawah.


[link]Portal OSC
Mula dibangunkan pada 17 Sept.2007 oleh Bahagian ICT, JKT dan digunakan sejak 15 Okt. 2007.
Selamat Datang ke Portal OSC versi 3

KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN LUAR KPKT

Soalan Kajian Kepuasan Pelanggan Luar KPKT [jawab soal selidik] . Tarikh tutup : 4 Julai 2016 (Isnin)PINDAAN TARIKH KURSUS SEMAKAN PELAN BANGUNAN - OKU & SPAH

Kursus Menyemak Pelan Bangunan Bagi Kemudahan Akses OKU & SPAH yang dijadualkan dari 24 - 26 Mei 2016 telah dipinda ke 26 - 28 Julai 2016 [surat jemputan] [senarai edaran]
 PEMAKAIAN MANUAL AGENSI & PEMOHON BAGI PELAKSANAAN OSC 3.0

Mesyuarat Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan Ke-67 yang bersidang pada 4 Mac 2014 telah bersetuju untuk menguatkuasakan pemakaian OSC 3.0 mulai 1 Jun 2014. Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan OSC 3.0, agensi teknikal dalaman, luaran dan pemohon akan dibekalkan dengan manual pelaksanaan sebagai rujukan dan panduan melaksanakan fungsi dan peranan masing-masing. Penyediaan kedua-dua manual ini adalah selaras Template Seragam Senarai Semak Dokumen dan Senarai Semak Terperinci Agensi Teknikal Dalaman dan Luaran yang telah diperkenalkan mulai tahun 2008. 
[Surat Arahan] [Manual Agensi] [Manual Pemohon]Semakan di Mobile
Pemohon kini boleh menyemak kedudukan permohonan di telefon bimbit masing-masing melalui Web Mobile JKT. Sila taip url http://jkt.kpkt.gov.my di web telefon anda.


Semakan Status Permohonan

Pemohon boleh menyemak kedudukan permohonan dengan menggunakan nombor rujukan permohonan yang diperolehi dari kaunter OSC semasa permohonan didaftarkan. Pemohon juga digalakkan berurusan sendiri dengan Jabatan/Agensi Teknikal yang masih belum memberikan ulasan teknikal dalam masa 14 hari bagi kawasan pemajuan yang ada Rancangan Tempatan, manakala 40 hari bagi yang tiada Rancangan Tempatan.Pengunjung sejak 17/09/2007 : Lihat Statistik Pengunjung
* * * Paparan terbaik menggunakan Mozilla Firefox atau Google Chrome serta resolusi melebihi 1024 x 768 pixel * * *
Terbit sejak 25 Okt. 2007 - Kemas kini pada 26 Mac 2014 : Rekabentuk & Hakcipta Terpelihara © Bahagian ICT/JKT/KPKT